Club Deportiu Banyoles

Presidents

1933-1936 

Jaume Cristina i Laporta

1943-1944

Miquel Planas i Veiñas

1944-1946

Salvador Costa i Rigola

1946-1952

Lluís Hostench i Franch

1952-1959

Joan Llinàs i Pujolàs

1959-1960

Ernest Salvó i Berenguer

1960-1963

Josep Félez i Alvarez

1963-1964

Angel Arpa i Oliver

1964-1966

Joan Llinàs i Pujolàs

1966-1971

Maurici Duran i García

1971-1973

Xavi Agustí i Boschdemont

1973-1974

Pere Planas i Planas

1974-1978

Francesc Nogué i Jové

1978-1983

Joan Banal i Bertan

1983-1987

Josep Corominas i Mitjavila

1987-2007

Josep Planas i Farreras

2007- 2009

Joaquim Ferrer i Anglada

2009-2014

Jordi Omedes i Masgrau

2014-2015

Xavier Pagès Heras
2015-
 Pau Teixidor Romans
Destacats


NORMATIVA DEL CLUB

Reglament règim intern

Codi ètic


HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC OFICINA

Dilluns de 18.15 h a 19.15 h

per a qualsevol consulta 

trucar al 678 776 639


SERVEI DE FISIOTERAPIA I READAPTACIÓ

Gestió d'horaris a través dels entrenadors


LLOGUER DE LES INSTAL·LACIONS

lloguer instal·lacions

OFICINES: Camp Nou - Pg. Dalmau s/n, 17820 Banyoles - info@cebanyoles.net